04-06-2023

BỘ MÔN KARATEDO TỔ CHỨC THI LÊN ĐAI QUÍ 2 NĂM 2017

    Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi lên đai quý II năm 2017. Vào ngày 16/4/2017, tại CLB Thể thao học đường Bộ môn Karatedo quận Phú Nhuận tổ chức cho võ sinh đang tham gia tập luyện tại tất cả các Câu lạc bộ trên địa bàn Quận.
     Nội dung buổi thi gồm:
     1. Kiểm tra trình độ giảng dạy của Huấn luyện viên và trình độ tập luyện của Võ sinh để cấp đai mới.
     2. Tuyển chọn Võ sinh có tố chất thể lực và đạo đức vào đội tuyển Quận.
     3. Khen thưởng các Võ sinh thi có số điểm cao và tác phong nghiêm túc.

     Nội dung kiểm tra cấp đai:
     - 1 bài quyền
     - 3 đòn đối luyện
     - 3 đòn kỹ thuật
     - 4 nội dung thể lực
     

 

Các võ sinh tập trung nghe thông báo trước khi buổi kiểm tra bắt đầu

 

 

 

 

Các võ sinh nhí hết sức tập trung cho bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất

 

 

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các võ sinh đạt kết quả tốt

 

     Kết quả chuyên môn:

     Tổng số Võ sinh tham dự: 176 em
     + Đạt loại giỏi 80 em
     + Đạt loại khá 75 em
     + Trung bình 21 em

                                                                                                                                                        LAN PHƯƠNG