04-06-2023

CẬP NHẬT THÀNH TÍCH MÔN THỂ HÌNH NĂM 2017

CẬP NHẬT THÀNH TÍCH MÔN THỂ HÌNH NĂM 2017

  1. Nguyễn Mạnh Cường                      HCV VĐTP, HCĐ VĐQG
  2. Bùi Thị Thoa HCB                           VĐTP, HCV, HCB VĐQG
  3. Thạch Ngọc Đỉnh                            HCV VĐTP, HCB VĐQG
  4. Nguyễn Kim Hùng                          HCB VĐTP, HCB VĐQG
  5. Nguyễn Minh Anh                           HCV Trẻ TP  
  6. Bùi Phương Duy                             HCB Trẻ TP, HCĐ VĐQG
  7. Vũ Ngọc Huyền Thanh                    HCĐ VĐQG