04-06-2023

CẬP NHẬT THÀNH TÍCH MÔN THỂ HÌNH 2018

1/ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG    1 HCB ĐH TDTT TQ 2018, 1 HCĐ ĐH TP

2/ BÙI THỊ THOA                 1 HCB ĐH TDTT TQ 2018, 1 HCĐ ĐH TP

3/ ĐIỂU HẠNH                     2 HCB ĐH TDTT TP 2018

4/ BÙI PHƯƠNG DUY            1 HCB TRẺ TP 2018

5/ VŨ NGỌC HUYỀN THANH  1 HCB ĐH TP 2018

6/ THẠCH NGỌC ĐỈNH   Tham dự giải VĐ ĐNA không có thành tích

7/ NGUYỄN KIM HÙNG   Chấn thương nghỉ cả năm không thi đấu.