01-04-2023

CLB TDTT Rạch Miễu tổ chức giải bơi Hội Thao nhân viên của Trung Tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. HCM năm 2017

     Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, động viên khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn Bơi lội. Đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu xây dựng tình đoàn kết và sự gắn bó với nhau. Sáng ngày 31/8/2017 tại hồ bơi Rạch Miễu đã tổ chức giải bơi Hội Thao nhân viên của Trung Tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. HCM năm 2017. Tham dự giải có 30 VĐV thi đấu theo 3 nhóm tuổi: Nam dưới 40t; nam trên 40t; 50 tự do nữ. 

 

 

 

 

Giải bơi Hội Thao nhân viên của Trung Tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP. HCM

 

                                                                                                                                                KIM SƠN