01-04-2023

CHI ĐOÀN HỖ TRỢ THANH NIÊN NGHÈO PHƯỜNG 13 PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH

     Thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên nghèo trên địa bàn quận phát triển kinh tế gia đình giai đoạn 2016 - 2021. Vừa qua, Chi đoàn Trung tâm TDTT phối hợp cùng BCH Chi đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) đến thăm và tặng phần kinh phí hỗ trợ (2.500.000đ) cho gia đình 1 thanh niên tại phường 13. Đây là chương trình kéo dài trong 05 năm (2016 - 2021) của Quận đoàn với mục đích gắng các cơ sở đoàn khu vực Công nhân lao động với cơ sở đoàn khu vực địa bàn dân cư, qua đó có những chương trình, hoạt động hỗ trợ các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế và học tập.

 

 

Chi đoàn Trung tâm TDTT phối hợp cùng BCH Chi đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)

đến thăm và tặng phần kinh phí hỗ trợ (2.500.000đ) cho gia đình 1 thanh niên tại phường 13

 

BCH CHI ĐOÀN