04-06-2023

Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu sơ bộ về trung tâm

Giới thiệu sơ bộ về trung tâm

Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị dự toán ngân sách cấp 3) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu...