03-07-2020

Các danh hiệu đạt được

  1. Chi bộ Trong sạch vững mạnh : 2004- 2006 ; 2008 – 2014