01-06-2020

LỚP VÕ TỰ VỆ DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP VÀ LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ NÒNG CỐT 15 PHƯỜNG

     Nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết trong xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại địa phương. Trung tâm TDTT phối hợp cùng Liên đoàn lao động tổ chức lớp võ tự vệ căn bản dành cho lực lượng tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận và lực lượng chính trị nòng cốt 15 phường trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ tháng 3 – 9/2019; giai đoạn 2 từ tháng 3 – 9/2020). Khóa học diễn ra trong 8 buổi, học viên sẽ học những đòn tấn công, phòng thủ tự vệ bản thân, các thế ngã và bảo vệ người khác. Kết thúc khóa học sẽ có kiểm tra, đánh giá.

     Hiện tại, Chương trình đang được giảng dạy cho lực lượng tự vệ của Trung tâm TDTT vào các ngày thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Sau khi kết thúc khóa học sẽ có 1 buổi kiểm tra học viên và đánh giá công tác giảng dạy của ban huấn luyện.

 

 

 

 

Lớp học tại CLB TDTT Rạch Miễu

 

PHI HÓA