03-07-2020

Đại hội đảng viên chi bộ trung tâm TDTT nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kiểm điểm kết quả lãnh đạo của Chi bộ Trung tâm TDTT quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như chủ trương, biện pháp lãnh đạo ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Cấp ủy khoá mới nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

     Tại Đại hội các đại biểu tham dự đã lắng nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ Trung tâm TDTT, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII.

     Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Trung tâm TDTT quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, chú trọng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các hạn chế yếu kém, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu. Trên cơ sở đó, Chi bộ xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn cũng như thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ do Quận ủy  UBND quận giao phó, qua đó xây dựng đơn vị ngày càng phát triển theo chủ đề: “ Sáng tạo, Đổi mới, Hiệu quả ”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm UVBTV- Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

 

     Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hông Thắm đã thay mặt BCH Đảng bộ quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ trung tâm TDTT trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận nhà. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như có các giải pháp hiệu quả để phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ; các đại biểu sáng suốt lựa chọn được các Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng cùng năng lực tốt để bầu vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Với tinh thần tập trung, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm, tại Đại hội; các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Trung tâm TDTT quận nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Tập thể đảng viên biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội

 

 

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm UVBTV- Trưởng ban Tổ chức Quận ủy tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ mới của Chi bộ

 

 

Tặng quà đ/c Nguyễn Lê Minh nguyên Bí thư chi bộ, giám đốc Trung tâm TDTT

 

     Đại hội đã bầu ra được Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 03 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Phúc, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu được 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII.

 

 

Tập thể đảng viên chi bộ chụp hình lưu niệm cùng đại biểu tham dự đại hội

 

PHƯỚC HÙNG