05-08-2020

HƠN 1.000 NGƯỜI THAM GIA NGÀY CHẠY OLYMPIC “VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN” NĂM 2020

     Thực hiện Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2020. Với mục đích tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao cho người dân trên địa bàn. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hưởng ứng chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

     Sáng 12/7/2020, quận Phú Nhuận đã tổ chức thành công Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2020 tại CLB TDTT Rạch Miễu, với sự tham dự của hơn 1.000 nguời đến từ các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận; Ủy ban nhân dân 15 phường, công ty, đơn vị đóng trên địa bàn quận và lực lượng vũ trang. Tất cả đều hoàn thành cự ly chạy 1.200m.

 

 

Ông Nguyễn Đông Tùng - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận,

Trưởng ban tổ chức Ngày chạy Olympic phát biểu khai mạc

 

 

 

Hơn 1.000 người tham gia ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân" năm 2020

 

 

     Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một sự kiện thể thao được Ủy ban Olympic quốc tế chính thức khởi động vào năm 1987 với mục đích là khuyến khích các quốc gia trên toàn thế giới tuyên truyền, vận động đông đảo nhân dân không phân biệt độ tuổi, giới tính và trình độ tăng cường tập luyện thể dục thể thao góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời truyền bá tư tưởng Olympic cùng với các giá trị về sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và hữu nghị. Ở nước ta, tinh thần Olympic và công tác thể dục thể thao được Bác Hồ đặc biệt quan tâm, đặc biệt là ngày 27/3/1946 Bác ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, đã tác động sâu sắc đến nhận thức, hành động của toàn dân. Cả nước dấy lên phong trào “Khỏe vì nước”, nhằm kế thừa và phát huy tư tưởng “Dân cường Quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

 

 

 

Cự ly chạy mà người tham gia cần hoàn thành là 1.200m

 

     Ngày chạy Olympic đã trở thành một hoạt động thể thao thiết thực cho mọi người được tổ chức hàng năm kết hợp với phong trào “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao thể chất và sức khỏe cho người dân. Từ đó, từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống.

 

PHI HÓA