23-06-2021

KÝ LIÊN TỊCH TDTT VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

     Nhằm tiếp tục duy trì, phát triển và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu tập luyện, giải trí, chăm lo sức khỏe của người cao tuổi, làm gương cho thế hệ trẻ trong việc rèn luyện thân thể, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa - thể thao truyền thống của dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao sức khỏe về thể lực và tinh thần.

     Ngày 18/12/2020, nhân dịp hội nghị tổng kết hoạt động Người cao tuổi năm 2020 tại hội trường UBND Phường 13 – Phú Nhuận. Trung tâm TDTT và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi quận đã tiến hành ký liên tịch “Đẩy mạnh các hoạt động TDTT người cao tuổi – giai đoạn 2021 – 2025”.

 

 

Ông Nguyễn Vạn, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT phát biểu đánh giá hoạt động TDTT người cao tuổi

giai đoạn 2019 - 2020

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận và Ông Nguyễn Vạn, Phó Giám đốc TT.TDTT

cùng ký Liên tịch giai đoạn 2021 - 2025

 

     Nội dung của liên tịch tập trung vào việc xây dựng câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT, nhất là môn TDDS tại các khu phố - khu dân cư và tổ chức sinh hoạt tập luyện thường xuyên tại các CLB, tụ điểm tại địa phương và các điểm lắp đặt dụng cụ TDTT đơn giản ngoài trời.

     Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên cho người cao tuổi; hướng dẫn các bài Thể dục Dưỡng sinh mới cho các CLB tại các khu phố - khu dân cư trên địa bàn quận, nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào Thể dục Dưỡng sinh, qua đó thành lập lực lượng nòng cốt phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi.

     Bên cạnh đó, hàng năm tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống nhằm chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 và các ngày lễ lớn hàng năm như: Giải Thể dục Dưỡng sinh, Khiêu vũ dưỡng sinh, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ tướng … Hỗ trợ tạo điều kiện cho các đội thể thao người cao tuổi tham dự các giải thể thao dành cho người cao tuổi cấp Thành phố và Toàn quốc.

 

PHI HÓA