04-06-2023

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN PHÚ NHUẬN

     Nhằm đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Thực hiện Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận và Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận. Hôm nay ngày 30/3/2023, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận Phú Nhuận tại câu lạc bộ TDTT Rạch Miễu. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng Phòng tổ chức biên chế, Sở nội vụ; Bà Trần Mai Thúy Hồng, Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; Ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận; Ông Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND 13 phường và tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa – Thể thao.

 

 

Nhận Quyết định thành lập Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Phú Nhuận

 

 

 

Nhận Quyết định nhân sự Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Phú Nhuận

 

 

 

Ông Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

 

      Với chức năng:

     - Phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

     - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân;

     - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở;

     - Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn;

     - Khai thác hiệu quả các hoạt động tạo nguồn thu được pháp luật cho phép.

 

 

Tập thể viên chức, người lao động Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Phú Nhuận

 

Trong buổi Lễ hôm nay, nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động TDTT và Đại hội Thể thao lần IX năm 2022. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tổ chức khen thưởng cho 23 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TDTT và Đại hội TDTT lần IX năm 2022.

 

 

 

UBND Quận khen thưởng cho 23 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TDTT và Đại hội TDTT lần IX năm 2022.

 

PHI HÓA