23-01-2020

Lịch dạy các lớp thể thao hè 2019

 

CÁC CLB TDTT THUỘC TRUNG TÂM TDTT QUẬN PHÚ NHUẬN

1. CLB TDTT Rạch Miễu – Số 1 Hoa Phượng, P.2, PN. ĐT: 0283 517 3631

2. CLB Bóng đá – Số 3 Hoàng Minh Giám, P.9,PN. ĐT: 0283 8477 668

3. CLB TDTT Chi Lăng – Số 19/2B Lam Sơn, P.5, PN. ĐT: 0283 8434 996

4. CLB TDTT Học đường - Số 18A Hoàng Diệu, P.10, PN. ĐT: 0283 9914 113

 

LỊCH DẠY HÈ TẠI: CLB Bóng đá – Số 3 Hoàng Minh Giám, P.9,PN. ĐT: 0283 8477 668

 

 

LỊCH DẠY HÈ TẠI: CLB TDTT Học đường - Số 18A Hoàng Diệu, P.10, PN. ĐT: 0283 9914 113

 

 

LỊCH DẠY HÈ TẠI: CLB TDTT Rạch Miễu – Số 1 Hoa Phượng, P.2, PN. ĐT: 0283 5173631

 

 

 

LỊCH DẠY HÈ TẠI: CLB TDTT Chi Lăng – Số 19/2B Lam Sơn, P.5, PN. ĐT: 0283 8434 996