BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLB RẠCH MIỄU

TT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
I/ DẠY BƠI PHỔ THÔNG (12 – 14 buổi dạy + 01 buổi kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận)
1 Bơi ếch (12 buổi dạy ) 750.000đ/khóa
2 Bơi sải, Bơi ngửa (12 buổi dạy) 850.000đ/khóa
3 Bơi bướm (12 buổi dạy) 1.000.000đ/khóa
4 Dạy bơi kèm riêng 01-02hv/1.hlv (14 buổi dạy) 1.800.000đ/khóa
II/ DẠY BƠI TRƯỜNG HỌC
1 Dạy bơi học sinh Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT trong Quận 15.000đ/hs/lần
2 Các trường trường Tiểu học, THCS, THPT ngoài Quận, các trường Dân lập 20.000đ/hs/lần
3 Các trường Đại học, Cao đẳng, THCN 25.000đ/hs/lần
1 Khiêu vũ dưỡng sinh 230.000đ/hv/tháng
2 Yoga                                    
          – Phổ thông (3 buổi/tuần) 280.000đ/hv/tháng
          – Nâng cao (1 buổi/tuần) 200.000đ/hv/tháng
3 Tennis:  
              – Người lớn 400.000đ/hv/tháng
              – Trẻ em 300.000đ/hv/tháng
4 Thái cực quyền 200.000đ/hv/tháng
1 Trọng tài Bóng đá mini, Bóng chuyền, Bóng ném:  
  – Trọng tài chính 110.000đ/người/trận
  – Trọng tài bàn 80.000đ/người/trận
2 Trọng tài (Cầu lông, Bóng bàn, TCVĐ) 200.000đ/người/buổi
3 Trọng tài Tennis 400.000đ/người/buổi
V/ LƯỢM BANH TENNIS
1 Sân tập 30.000đ/người/giờ
2 Tổ chức giải Tennis (bố trí 2 người) 200.000đ/người/buổi
A. Thu cho thuê sân Nhà thi đấu
1 Thuê sân tập không đèn 300.000đ/giờ
  Thuê sân tập không đèn 10g00 – 14g00 250.000đ/giờ
2 Thuê sân tập có đèn 500.000đ/giờ
  Thuê sân tập có đèn 10g00 – 14g00 450.000đ/giờ
3 Tổ chức giải:  
  – Ngày thường 750.000đ/giờ
  – Thứ Bảy – Chủ nhật 800.000đ/giờ
4 Thuê tổ chức các hoạt động ngoài thể thao không bán vé:  

 

  – Không sử dụng máy lạnh 1.300.000đ/giờ
  – Có sử dụng máy lạnh 2.000.000đ/giờ
5 Thuê tổ chức các hoạt động ngoài thể thao có bán vé:  
  – Không sử dụng máy lạnh 1.900.000đ/giờ
  – Có sử dụng máy lạnh 3.000.000đ/giờ
B. Thu cho thuê phòng họp, hội trường
1a Phòng họp nhỏ có máy lạnh:  
          – Giờ đầu 300.000đ/giờ
          – Giờ tiếp theo 250.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 800.000đ/buổi
1b Phòng họp nhỏ không có máy lạnh:  
          – Giờ đầu 150.000đ/giờ
          – Giờ tiếp theo 120.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 450.000đ/buổi
2a Hội trường Nhà thi đấu và Hồ bơi có âm thanh và có máy lạnh:  

 

          – Giờ đầu 550.000đ/giờ
          – Giờ tiếp theo 500.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 1.650.000đ/buổi
2b Hội trường Nhà thi đấu và Hồ bơi có âm thanh, không có máy lạnh:  
          – Giờ đầu 300.000đ/giờ
          – Giờ tiếp theo 250.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 900.000đ/buổi
3 Phòng kho dụng cụ CLB Rạch Miễu  
          – Ngày đầu 300.000đ/ngày
  – Từ ngày thứ 2 trở đi 120.000đ/ngày
          – Thuê tháng 2.500.000đ/tháng
C. Thu sân Tennis
1 Thuê sân tập:  
          – Từ 5g00 – 8g00 90.000đ/giờ
          – Từ 8g00 – 15g00 50.000đ/giờ
          – Từ 15g00 – 17g00 80.000đ/giờ
          – Từ 17g00 – 18g00 170.000đ/giờ
          – Từ 18g00 – 22g00 (có đèn) 200.000đ/giờ
2 Thuê sân tổ chức giải:  
  – Không đèn 2.000.000đ/buổi/sân
  – Có đèn 2.800.000đ/buổi/sân
D. Cho thuê Hồ bơi tổ chức giải

(Trọn gói gồm: 5 trọng tài – cứu hộ, 3 phục vụ)

1 Hồ 25m (nguyên hồ) 4.300.000đ/buổi
2 Hồ 50m (4 lines) 5.000.000đ/buổi
E. Giá vé bơi
1 Vé bơi theo lượt:  
  – Buổi Sáng: (bơi thường trực)  
          + Trẻ em cao dưới 1,3m 15.000đ/vé
          + Cao trên 1,3m 20.000đ/vé
  – Buổi Chiều: (bơi theo suất): có 03 suất:
14h00-15h45; 16h00-17h45; 18h00-19h45
 
          + Trẻ em cao dưới 1,3m 15.000đ/suất
          + Cao trên 1,3m 20.000đ/suất
2 Vé tháng (sử dụng trong 2 tháng) 220.000đ/15 suất
3 Vé ưu đãi cho Người cao tuổi 120.000đ/20 suất
F. Thu giữ xe ôtô, sử dụng NTĐ tổ chức Gameshow:
1 Giữ xe ô tô (Từ 4 – 7 chỗ) 1.100.000đ/tháng/xe
  Xe vãng lai Ngày đêm 50.000đ/ngày đêm
2 Thuê tổ chức Gameshow:  
  – Ngày chuẩn bị:  
          + Trọn ngày (7h00 – 22h00) 15.000.000đ/ngày
          + ½ ngày buổi chiều từ 14h00 – 22h00 trước ngày ghi hình 8.000.000đ/ buổi
          + Theo giờ 1.200.000đ/giờ
          + Giờ phát sinh chuẩn bị thêm (sau 22h00 đến 7h00 ngày hôm sau) 300.000đ/giờ

 

  – Ngày ghi hình:  
          + Cả ngày (8 giờ sử dụng điện lạnh) có kèm 01 Phòng BTC (Không máy lạnh) 21.000.000đ/ngày
          + Điện máy lạnh Phòng BTC (phát sinh) 100.000đ/giờ
          + Điện ghi hình + máy lạnh (giờ phát sinh chạy thử chương trình) 1.200.000đ/giờ
          + Giờ phát sinh ghi hình thêm sau 22h00 2.500.000đ/giờ
VII. CHO THUÊ KHÁC
A. Cho thuê dụng cụ – lao động:
1 Thuê sân khấu:  
  – Lớn 6m x 12m (tại chỗ) 3.000.000đ/lần
          – Nhỏ (ráp theo m2) 50.000đ/m2/lần
  – Lớn 6m x 12m + Vận chuyển 4.500.000đ/lần
  – Nhỏ (12 bục có thảm) 500.000đ/lần
2 Khung pa-nô + đóng bạt (bạt do bên thuê in và cung cấp theo kích thước đã thỏa thuận)  

40.000đ/m2/giải

3 Bục phát biểu 100.000đ/buổi
4 Bục phát thưởng  
          + Bục cá nhân 100.000đ/buổi
          + Bục tập thể 200.000đ/buổi
5 Máy lạnh 800.000đ/giờ
6 Âm thanh lưu động 700.000đ/buổi
7 Máy chiếu + Màn chiếu 400.000đ/buổi
8 Bảng tỷ số lật tay 100.000đ/buổi
9 Bảng điện tử (có nhân viên phục vụ) 600.000đ/buổi
10 Bảng tên đơn vị 10.000đ/cái/buổi
11 Bảng chữ A 150.000đ/cái/giải
12 Dây Kéo co 50.000đ/buổi
13 Bao bố 20.000đ/cái/buổi
14 Bàn + Khăn trải bàn:  
  – Buổi đầu: 40.000đ/cái/buổi
          – Từ buổi thứ 2 trở lên 8.000đ/cái/buổi
15 Ghế nhựa:  
  – Buổi đầu 5.000đ/cái/buổi
          – Từ buổi thứ 2 trở lên 1.000đ/cái/buổi
16 Ghế nệm xanh:  
  – Buổi đầu 10.000đ/cái/buổi
  – Từ buổi thứ 2 trở lên 2.000đ/cái/buổi
17 Thuê xe đựng bóng Tennis 10.000đ/giờ
18 Thuê xe nâng bán tự động  
          – Theo giờ 300.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 1.000.000đ/buổi
19 Dán sân Cầu lông (NTĐ Rạch Miễu) 350.000đ/sân
20 Thảm 1.500.000đ/đợt
21 Thảm xốp (1m x 1m) 10.000đ/tấm/buổi
22 Thảm cuộn 100.000đ/cuộn/lần
23 Ván ép 10.000đ/tấm/lượt
24 Cây inox khánh tiết  
        – Bộ (02 cây, dây) 60.000đ/bộ
        – Cây tiếp theo + dây 25.000đ/cây
25 Điện (sử dụng âm thanh thuê ngoài, đèn sân yêu cầu phát sinh) 200.000đ/giờ
26 Thuê lao động ngoài phục vụ  
          – Trước 22h 150.000đ/buổi
              – Sau 22h 300.000đ/buổi
B. Quảng cáo
1a Thuê địa điểm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không sử dụng điện:  

 

          – Theo giờ 300.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 1.000.000đ/buổi
1b Thuê địa điểm quảng cáo, giới thiệu sản phẩm có sử dụng điện (trang trí, chiếu sáng, thử máy…)  
          – Theo giờ 400.000đ/giờ
          – Nguyên buổi (4 giờ) 1.400.000đ/buổi
2 Quay phim (phải có giấy phép ghi hình), không sử dụng điện (bên thuê tự trang bị máy phát điện)  

1.500.000đ/giờ

3 Bảng quảng cáo trong CLB (không hướng bảng ra ngoài đường):  
  – Dưới 3 tháng 200.000đ/m2/tháng
  – Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 180.000đ/m2/tháng
          – Từ 6 tháng đến 1 năm 160.000đ/m2/tháng
4 Bảng quảng cáo hướng ra ngoài trục đường chính, bảng ngoài tường rào, vị trí trên cao, ngoài sân Gấp đôi trong CLB
5 Bảng quảng cáo theo giải đấu (1mx3m, 1mx5m) Thỏa thuận tùy theo tính chất giải
C. Thuê bên ngoài Nhà thi đấu
1 Học sinh tập thể dục, khách tập theo nhóm  
          – Từ 20 người trở xuống 150.000đ/giờ
          – Trên 20 người 250.000đ/giờ
2 Tập thể dục theo lớp, nhóm  
          + Từ 20 người trở xuống 700.000đ/tháng
          + Trên 20 người 1.000.000đ/tháng
3 Dựng gian hàng ngoài trời (1 khung 3m trở lại) Thỏa thuận
          + Không điện 200.000đ/lần
          + Có điện chiếu sáng 250.000đ/lần
4 Thuê sân ngoài trời làm giải 200.000đ/giờ

Ghi chú:

– Phần trích tỷ lệ cho các trường học (phục vụ ghi danh, quản lý học sinh): 8% giá thu HS sau khi trừ thuế

– Phần trích giới thiệu hợp đồng quảng cáo: Không quá 10%. Không trích đối với các đơn vị tự liên hệ thuê vị trí.

– Giảm 10% tiền thuê sân tập cho các đơn vị khi đóng đủ, trước 01 (một) tháng.

Bài viết liên quan